FacebookTwitterLinkedin

Nr 3 - 2017

alu 1703Den 20 april arrangerade Svenskt Aluminium ett välbesökt årsmöte och seminarieprogrammet "Stora Aluminiumdagen". Thule Industri fick ta emot Stora Aluminiumpriset för sitt innovativa sätt att använda aluminium. Aluminiums alla fördelar kan dock bli vardag och slentrian. Vi glömmer oftast bort alla de unika fördelar som kommer med att konstruera i aluminium, men det behövs påminnas hela tiden. Thule är ett lysande exempel på nyskapande aluminiumanvändning. Man började sin bana redan 1942 med att tillverka gäddsaxar och har fortfarande kvar sin utvecklingsverksamhet i småländska Hillerstorp.

Om du inte besökte årsstämman så har du definitivt missat något. Bra föreläsare och många medlemmar som nätverkade och utbytte erfarenheter. Allt avslutades med en trevlig branschmiddag.

Detta är vårt sista nummer under våren och nästa tidning kommer den 25 augusti. Glöm inte att det är för dig vi gör tidningen. Hör gärna av dig om du har nyheter eller förslag på artiklar.

Läs tidningen online »

Nr 2 - 2017

alu 1702För snart ett år sedan arrangerade Svenskt Aluminium "Stora Aluminiumdagen" i Västerås tillsammans med Automation Region. Föredragen var högintressanta och handlade om den digitala utvecklingen och om hur vi som företag kan skapa oss fördelar i en allt mer digitaliserad värld.

Ett hypat område är 3D-printning. Amazon planerar att skriva ut objekt i budbilarna som är på väg till kund. På Youtube kan vi se ett hus som 3D-printas under en dag. Utvecklingen går med rasande fart och sanningen är att vi inte vet var vi kommer att landa. Hur kommer aluminiumkomponenter att tillverkas i framtiden och hur leve-rerar vi added value när den digitala utvecklingen skapar nya vägar? Det enda vi vet är att det som inte utvecklas – avvecklas.

Det var många som lämnade Västerås med en aha-upplevelse och där man såg flera intressanta möjligheter till utveckling inom sin egen verksamhet. Men som så många gånger förr så stannar arbetet ofta bara med just det – aha-upplevelsen. Som tidning eller för den delen branschförening kan vi upplysa, informera, instruera men aldrig genomföra. Men det är vår uppgift att hålla dig som beslutfattare upplyst.

Den 20 april arrangerar Svenskt Aluminium årets upplaga av Stora Aluminiumdagen. Tema är "Samarbete över gränserna" och som vanligt kan jag lova att deltagarna kommer att få med sig många aha-upplevelser. Många av branschens ledare kommer då att vara på plats – kommer du att vara på plats?

Läs tidningen online »

 

Nr 1 - 2017

alu 1701Regeringen har beslutat att tillverkningsföretagen ska, efter årsskiftet, debiteras elskatten fullt ut. Fram till årsskiftet var det elbolagen som såg till att de företag som var berättigade till lägre elskatt fick ett lägre pris. Nu kommer tillverkningsföretagen själva att tvingas ansöka om återbetalning från Skatteverket.

Resultatet kommer att bli mer byråkrati och mindre likviditet för företagen, vilket i sin tur kommer att påverka branschens tillväxt. Det är framförallt mindre och medelstora företag som kommer att känna av förändringarna eftersom dessa företag är mer känsliga för likviditet och administration. Branschföreningen Svenskt Aluminium har de senaste åren arbetat för att just små och medelstora företag ska satsa på forskning och utveckling – regeringens beslut underlättar inte detta arbete.

Just nu är det tydligt hur konsumenternas allt större fokus på bra miljöval ger material med lågt fotavtryck allt större framgång. Aluminiums många "gröna" fördelar gör att fler väljer just aluminium för att klara framtida miljökrav. Tänk aluminium när du utvecklar nya produkter och framförallt tala om att du använder aluminium – det ger dig och ditt företag ett försprång.

Trevlig läsning »

Torbjörn Larsson
Chefredaktör

Nr 6 - 2016

alu 1606 nyÄntligen är vi mitt inne i årets "grand final" dvs. en uppsjö av mässor, konferenser och möten som ska knytas ihop innan året avslutats. För oss på redaktionen innebär oktober och november hektiska dagar, speciellt också för oss som ska kombinera det med vårt intresse av att vistas i skogen. Elmia Subcontractor och Aluminiummässan i Düsseldorf är självklara mötesplatser för den som vill följa utvecklingen och träffa branschens nyckelpersoner.

Den svenska aluminiumindustrin är på många sätt unik. I Sverige har vi, och då menar jag speciellt aluminiumindustrin, skapat en kultur som är lösningsorienterad med fokus på att tillföra värde och hållbarhet. Unika egenskaper som vi gärna glömmer bort och tar för givet. Med nya material skapas nya utmaningar i system för produktion och tillverkning – en utmaning som den svenska aluminiumbranschen är väl rustad för. Frågan är snarare om alla är med på tåget – hoppas vi ses där ute i vimlet.

Trevlig läsning!

Torbjörn Larsson
Chefredaktör

Läs tidningen online här »

Nr 5 - 2016

alu 1605Som ni kan läsa på sidan 25 i Aluminium Scandinavia nr 5 2016 har jag beslutat att lämna vd-uppdraget i Svenskt Aluminium och styrelsen har utsett Lars-Inge Arwidson som ny chef. Timingen i vaktbytet kan inte vara bättre och det känns stabilt att lämna över till Lars-Inge som har många års erfarenhet i branschen.

När jag tillträdde uppdraget, som vd, för drygt fem år sedan var läget för branschorganisationen något helt annat än vad det är idag. Ett uppdrag som skulle vara i några månader slutade med fem år på posten. En kraftigt underfinansierad verksamhet gjorde att vi snabbt fick rätta mun efter matsäcken. Kontoret med personal i Växjö fick läggas ned och verksamheten fick fokuseras på kontoret i Västerås. Tuffa, men nödvändiga beslut som styrelsen stod bakom.

Även om utgångsläget inte såg så bra ut vid tidpunkten och resan milt sagt varit krokig, så har de senaste fem åren gått väldigt snabbt. Tack vare Svenskt Aluminium har branschen givits möjligheter till finansiering av projekt i mångmiljonklassen och idag har Svenskt Aluminium fler vänner och starka samarbetspartners än någon gång tidigare, dessutom så är föreningens ekonomi i god balans. En bra grund att bygga vidare på, då resan egentligen bara har börjat. Svenskt Aluminium är i jämförelse med de flesta andra branschorganisationer väldigt ung. Men för att bygga vidare och skapa märkbar medlemsnytta så behöver vi bli fler medlemmar. Därför är det viktigt att du som jobbar med aluminium blir medlem och gärna engagerad i branschfrågorna – tillsammans blir vi mycket starkare!

Välkommen till ett nytt nummer och en intressant höst. Som vanligt är vi på hugget och vill servera dig nyttig och bra information om aluminium.

Trevlig läsning!

Torbjörn Larsson

Läs tidningen här »

 

Nr 4 - 2016

alu 1604Med det brittiska utträdet ur EU kommer Sverige att förlora en bundsförvant. Globaliseringen har fått sig en törn, men lösningen kommer inte att vara att stänga gränserna. På kort sikt kommer marknaden att vara svårbedömd, vilket är mycket olyckligt för aluminiumindustrin. Brexit, det transatlantiska frihandels- och investeringsavtalet, TTIP och frågan om Kina ska få MES är bara några av de frågor som våra politiker måste lösa. Men som alltid i kaos finns det goda affärer att göra – låt oss hoppas på att det blir de svenska aluminiumföretagen som gör de bästa affärerna!

Hösten kommer att bli händelserik för branschen och finalen kommer att vara Aluminium 2016 i Düsseldorf som arrangeras den 29 november till 1 december. Aluminium 2016 är världens största aluminiummässa och väl värd ett besökt. Självklart finns Aluminium Scandinavia på plats, och som vanligt läser du de flesta nyheterna i tidningen.

Trevlig läsning!

Läs tidningen online »

Nr 3 - 2016

Aluminium Scandinavia nr 3 2016

Årets tema på ”Stora Aluminiumdagen” är automation. Den 26 april samlas aluminiumbranschen för sitt årliga möte och i år är platsen självklar – Västerås. Ett av Europas centrum för automation och här finns självklart också Automation Region tillsammans med Robotdalen – som är värd för vår aluminiumdag.

Som bransch är det viktigt att vi finns med och utvecklas när återindustri-aliseringen är på frammarsch. Automation och IT är ledorden och utmaningen är att hitta rätt. Automation Region är ett samarbete med syfte att stärka och synliggöra regionens världsledande automationsindustri. Den 26 april har du möjlighet att träffa, nätverka och lyssna på representanter från Automation Region. Ett första möte mellan våra branscher som vi hoppas på kommer leda till något mycket större. Välkommen till Västerås och Stora Aluminiumdagen!

Till slut ett tips! På www.svenskt-aluminium.se hittar du två intressanta rapporter: Aluminiumagendan och How to Clean up Aluminium´s Messy Reputation. Vi har all anledning att återkomma till dessa men jag rekommenderar att du tar dig tid att läsa dem.
 
Trevlig läsning!

Läs tidningen online »

Nr 2 - 2016

Aluminium Scandinavia nr 2 2016I min förra ledare skrev jag om att våra politiker måste stå upp för sunda marknader. Den europeiska aluminiumindustrin känner av en allt större osund konkurrens från Kina. I början av 2015 ökade den kinesiska exporten av aluminiumprodukter till Europa med nästan 30 procent och utgör ett aldrig tidigare skådat hot mot en rättvis konkurrens. Att ge Kina så kallad MES (Marknadsekonomisk status) får inte innebära en fortsatt kinesisk dumpning av dopad aluminium på den europeiska marknaden. Här måste förespråkarna av frihandel vara tydliga i sin berättelse med hur man har tänkt bevara en sund marknad där Kina ska vara en av spelarna. Jag är dock inte så optimistisk för tillfället – det mesta lutar åt att EU kommer att ge Kina MES, frågan är bara när och då får tyvärr Gerd Götz, generalsekreterare för European Aluminium rätt – "Chinese dumping a slow death for European industry".

Den 26 april arrangeras "Stora Aluminiumdagen" i Västerås. Årets tema är Automation. Det blir en intressant dag där syftet är att visa på vad aluminiumbranschen kan göra för att dra nytta av allt som sker inom automationsområdet. Årets samarbetspartner är Automation Region och Robotdalen och självklart så hoppas jag att få se just dig på plats. Mer information och anmälan hittar du på: www.svensktaluminium.se.

Väl mött i Västerås!

Läs tidningen online »

Nr 1 - 2016

alu 1601Just nu pågår ett politiskt spel om handeln med Kina. Den europeiska aluminiumindustrin kan hamna i ett bekymmersamt läge om politikerna i Bryssel låter Kina få marknadsekonomisk status så kallad MES. Kina har under många år arbetat för att få ett erkännande som en marknadsekonomi. Men ett erkännande från till exempel EU skulle kunna innebära att Europa får det svårare att skydda sig mot osund konkurrens med dopade varor från Kina.

En stark industri är av central betydelse för vår välfärd och tillväxt. Frihandel är bra och sund konkurrens skapar sunda företag och marknader. Men en osund konkurrens från Kina kan göra stor skada hos den europeiska aluminiumindustrin. Våra folkvalda måste ta MES-frågan på allvar – att acceptera subventionerad export från Kina och samtidigt förbjuda statligt stöd i den inre marknaden är självfallet inget som vi kan acceptera. Nu krävs det politiskt mod – att stå upp för frihandel innebär också att man måste försvara en sund marknadsekonomi.

Välkommen till ett nytt år med Aluminium Scandinavia. Trots alla olyckskorpar som just nu kraxar och flockas runt åsiktstorgen så är vi övertygade om att just aluminiumindustrin har bättre förutsättningar än de flesta andra. Ett material som är vackert, miljömedvetet och flexibelt kommer alltid att tillhöra vinnarna.

Trevlig läsning!

Torbjörn Larsson
Chefredaktör
VD Svenskt Aluminium

Läs tidningen online »

Nr 6 - 2015

alu 1506"Aluminium ska ses som ett naturligt materialval med hänsyn till säkerhet, ekonomi, design och ett hållbart samhälle". Detta är Svenskt Aluminiums vision. Därför blev jag extra glad när ett tjugotal svenska företag, organisationer m.fl den 14 oktober gick ut och meddelade om ett gemensamt åtagande för att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Idag står miljöfrågan högt uppe, om inte redan högst upp på listan när en konstruktör ska välja material. Vi är vana att aluminiums förtjänster oftast räknas hem på dess konstruktionstekniska fördelar, men redan idag kommer konsumenterna att kräva mycket mer än så. De tjugo företagen har lovat att göra miljön till en kärnverksamhet – precis den väg som svensk aluminiumindustrin redan har beslutat gå.

Men det är inte bara vårt material aluminium som kommer att styra våra kunders materialval. Hållbarhet måste integreras i alla dess former. För att vi även i framtiden ska tillhöra vinnarna så behöver våra verksamheter arbeta för ökad resurseffektivisering, arbeta mot korruption och för ett hållbart etiskt uppträdande, stötta jämställdhet mm. Lika väl som att vårt material är uthålligt, så ska aluminiumbranschen vara det.

Jag vill avsluta med att uppmana dig att besöka vår inspirationsföreläsning "Skapa kundvärde i världsklass" den 12 november i samband med Elmia Subcon-tractor. Gå in på www.svensktaluminium.se och anmäl dig snarast. Seminariet är gratis och platserna är begränsade. Glöm inte heller bort att besöka Aluminium Scandinavia i monter MG01:07.

Trevlig läsning!

Läs tidningen online »

Limhandbok

limhandboken

Gå in på  http://www.limprojekt.se/
för mer information eller beställ den direkt av författaren Åke Dolk på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. 183 sidor med 240 bilder och tabeller.
Pris 480:- (+ moms och frakt)

Prenumerera på
Aluminium Scandinavia

Tidningen kommer ut med 6 nummer per år
samt 4 nyhetsbrev via e-mail.
Prenumerera på Aluminium Scandinavia
- då missar du inget!

Prenumerera »

Kontakt

Aluminium Scandinavia
Romfartuna, Nortuna gård, 725 94 Västerås
Tel 021-270 40, Fax 021-270 45
Mobil 0708-18 81 00
www.aluminium.nu
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.